Piirroskuva naisesta, joka pitää käsissään piirroslehtiötä. Lehtiössä on piirroskuvassa kolme hahmoa: asiakas, graafinen suunnittelija ja asiakkaan asiakas. Keskimmäinen hahmoista, graafinen suunnittelija, yhdistää asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan kädet.

Kuka Tea?

Olen Tea Ikonen, kontiolahtelainen taiteen maisteri ja tarinankertoja. Tarjoan monipuolisia viestintäpalveluita kuten

  • erilaisten tekstien tuottamista, 
  • graafista suunnittelua ja
  • kuvittamista.

 

Olen valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2007 pääaineenani graafinen suunnittelu. Olen työskennellyt graafikkona ohjelmatoimistossa sekä jo toistakymmentä vuotta yritykseni Taitopaja Pikku Ihmeen palveluksessa.

Työuralleni on mahtunut muun muassa kirjojen ja lehtien taittoa, kirjan- ja levynkansien suunnittelua sekä teattereiden ja tapahtumien mainosmateriaalien laatimista.

Yritystoiminnan rinnalla olen viiden vuoden ajan työskennellyt Sulkavan Kotiseutulehdessä, ensin toimittajana ja sitten päätoimittajana. Vuodet lehtityössä ovat harjaannuttaneet minua kirjoittajana, ja plakkariini on kertynyt useita pääkirjoituksia, uutisia ja henkilöhaastatteluja.

Lisäksi minulla on 1,5 vuoden kokemus Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän tiedottajan hommista. Tuossa työssä tein tapahtumatiedotusta ja laadin paljon mediatiedotteita sekä tein juttuja seurakuntayhtymän Kirkkotie-lehteen.

Kuvittajana, kirjoittajana ja graafisena suunnittelijana olen kuunteleva, yhteistyöhaluinen ja idearikas. Yritystoiminnasta sekä lehti- ja tiedottajan työstä karttuneella ammattitaidollani autan sinua kirkastamaan viestiäsi, jotta se tavoittaa kohderyhmäsi.

Työtäni ohjaavat arvoni, joita ovat aitous, avuliaisuus, luotettavuus, vastuullisuus ja välittäminen.

Koko tarinani voit lukea blogitekstistäni Minusta ei pitänyt tulla yrittäjää eikä toimittajaa – miten tässä näin kävi?

Arvoni

Aitous

Aitous on alkuperäisyyttä ja ainutlaatuisuutta mutta myös alastomuutta ja haavoittuvuuttakin. Se on rehellisyyttä ja teeskentelemättömyyttä. Se on sitä, että on mitä on. Aitous koskettaa aina.

Asiakaskohtaamisissa aitous on parhaan ratkaisun etsimistä asiakkaan hyväksi. Rehellisyyttä siitä, miten omat taitoni soveltuvat tai eivät sovellu asiakkaan tarpeisiin.

Avuliaisuus

Avuliaisuus on ratkaisun etsimistä ja tarjoamista toisen ongelmaan. Se on ystävällistä kohtaamista kiireenkin keskellä, kuuntelemaan pysähtymistä ja palvelua kaikissa tilanteissa.

Yrittäjänä se on asiakkaan auttamista silloinkin, kun omat resurssit ajankäytön, taitojen tai muiden mahdollisuuksien puolesta eivät riitä – silloin avuliaisuus toteutuu asiakkaan ohjaamisena sellaisen henkilön pakeille, joka pystyy avun tarvitsijaa auttamaan.

Luotettavuus

Luotettavuus on sovituista asioista kiinni pitämistä. Toden puhumista. Lupauksia, jotka pidetään. Luottamuksen ansaitsemista. Luotettavuus osoitetaan ajan kuluessa.

Luotettavuus on jokaisen ihmissuhteen olennainen perusta. Luotettavuus on perusta myös toimivalle yritystoiminnalle.

Luotettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki, mitä tällä sivustolla kerron, on totta. Olen läpinäkyvä projektin etenemisestä ja kerron, jos esimerkiksi sovittuun aikatauluun tulee muutoksia.

Luotettavuus tarkoittaa sitä, että kunnioitan asiakkaideni yksityisyyden suojaa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on sen tunnistamista, ymmärtämistä ja tunnustamista, miten oma toiminta vaikuttaa toisiin ihmisiin, koko yhteiskuntaan, eläimiin ja ympäristöön, sekä toimimista sen hyväksi, että tuo vaikutus olisi mieluummin myönteinen kuin tuhoisa. Vastuullisuus jaetaan yleensä kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Omalla kohdallani vastuulliset valinnat näkyvät muun muassa siinä että käytän ekosähköä, suosin kotimaisia ja lähipalveluita, satsaan vain sellaisiin tuotteisiin, joita tarvitsen ja jotka kestävät sekä painatan painotuotteeni luontoystävälliselle paperille kirjapainoissa, jotka pyrkivät hiilineutraaliuteen. Asiakastyössä toimin asiakkaani parhaaksi läpinäkyvästi ja luotettavasti.

Välittäminen

Välittäminen on myötätunnon ja ymmärryksen osoittamista toiselle. Se on hyvän tahdon ilmaisemista, sen osoittamista, ettei toinen ole samantekevä. Se on myös sen ymmärtämistä, että asioilla on väliä. Välittämisellä on toki toinenkin merkitys: se on jonkin viestin, tiedon, informaation viemistä yhdestä paikasta tai henkilöltä toiselle.

Välittäminen on yksi rakkauden muoto. Välittämistä tarvitsee itse kukin meistä. Sillä on rohkaiseva, eheyttävä ja parantava vaikutus, jos joku välittää. Tuotteillaan Pikku Ihme haluaa viestiä välittämisestä – ja auttaa ihmisiä välittämään toisistaan.